Haberlerden ve yeniliklerden haberdar olmak için E-Postanızı Bırakın

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

6331 Sayılı yeni İş  Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ve Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında iş güvenliği ve işçi sağlığı konuları artarak gelişim göstermiş ve kanunun tüm işletmeleri kapsam içine alması sebebiyle artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve izlemekle yükümlüdürler. Organizasyonlar, çalışanların sağlık ve emniyetlerini güvence altına almak için çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeleri önlemek, çevresel riskleri minimize etmek ve kontrol altına almanın yanı sıra; tüm mevzuatlarda da belirtildiği üzere çalışanlarının eğitimini sağlamak ve farkındalık yaratmaktan sorumludurlar.

ÜNLEM OSGB olarak amacımız; işletmenizin ölçeği ne olursa olsun, farklı, davranış odaklı ve maliyetlerinizi göz önüne alan, size özel eğitim çözümleri sunmaktadır.

Eğitimlerimiz genel katılıma açık veya şirketinize özel olarak kurum içi verilebilmektedir.

İş  Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konularımız :

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

·         İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Bunlardan Korunma Yolları Eğitimi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

·         Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

·         Risk Değerlendirme & Risk Yönetimi Eğitimi

·         Sahalarda İş Güvenliği Yönetimi Eğitimi

·         Acil Durum Eğitimi

·         Güvenlik Kültürü Yaklaşımı Eğitimi

·         Gürültü ve Titreşim Eğitimi

·         Çalışma Ortamlarında Tehlikelerin & Risklerin Belirlenmesi & Farkındalık Yaratma Eğitimi

·         Yangın Güvenliği Eğitimi

·         Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Eğitimi

·         Ergonomi Eğitimi

·         Elle Taşıma Eğitimi

  • Elektrikli Çalışmalarda Teknik Emniyet Eğitimi
  • Enerji Sistemlerinde İş Güvenliği Eğitimi

·         İnşaat İşlerinde Güvenlik Eğitimi

·         İskele Kurulumu ve Kontrolü Eğitimi

·         Çalışma İzni Eğitimi (Kapalı Alana Giriş / Kilitleme-Etiketleme/Yüksekte Çalışma/Sıcak-Ateşli İşler)

·         İş Kazasında Kök Neden Analizi

·         İş Kazası Bildirim, İnceleme ve Raporlama Eğitimi

·         İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

·         İş  Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşyerinde Tutulması ve Takip Edilmesi Gereken Kayıtlar ve Belgeler Eğitimi

·         İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi

·         Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

·         Kimyasallarla Güvenli Çalışma Eğitimi

·         Kişisel Koruyucu Ekipman Eğitimi

·         Makina Güvenliği ve Makina Koruyucuları Eğitimi

·         Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi

·         Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı ve Temizliği Eğitimi

  • Kaynaklı Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

·         Kilitleme ve Etiketleme Eğitimi

·         Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

  • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi

·         Termal Konfor Şartları Eğitimi

·         Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Eğitimi

·         OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

·         Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Eğitimi

·         Kaldırma Araçlarında Güvenlik Eğitimi

·         Kapalı Alan Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi

·         Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Eğitimi

·         Yemekhane ve Mutfak Hijyeni Eğitimi

·         Yetişkin Eğitimi (Androgoji)

·         Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi